Institut traumatològic Tarragona ITT és una empresa integrada per professionals mèdics formats per a donar les solucions quirúrgiques i mèdiques més innovadores i contrastades per a les malalties de l'Aparell Locomotor i Sistema Múscul-Esquelètic.

Cirurgiaartroscòpia

Teràpia conservadora

Cirurgia protètica

Cirurgia correctora

GenollTractaments biològics