Què són?

Els lligaments són estructures fibroses que limiten la mobilitat de l'articulació, estabilitzant-la.

La lesió articular que afecta lligaments i/o càpsula produïda per un moviment forçat, es coneix com a ESQUINÇ.

Quins símptomes presenten?

-Dolor, immediat i que posteriorment s'atenua.

-Equimosi / Hematomes.

-Vessament articular, que s'instaura immediatament després de l'Accident.

-Moviments anormals o badalls articulars comparats amb l'extremitat sana. A vegades la contractura antiálgica no permet valorar-los correctament.

Què recomanem?

El tractament dependrà de factors com la gravetat de la lesió, l'edat del pacient, grau d'activitat física, lesions òssies associades.

En línia general, el tractament inicial serà aplicació de gel, immobilització amb embenatge compressiu i, en segon temps, fisioteràpia activa.

Depenent de la gravetat de la lesió i de la inestabilitat articular, pot estar indicada la reparació quirúrgica del lligament mitjançant reinserció (quan sigui possible) o reconstrucció mitjançant plàstia de lligament.

Vídeo consulta en 24 h, amb traumatòlegs.
Sense llargues esperes ni desplaçaments.

 Els nostres traumatòlegs resoldran al moment els seus dubtes, analitzaran les proves diagnòstiques que ens enviï i li donaran solucions al seu problema.

Image

Vídeo Consulta
URGENT

40
  • Contacte en 24 hores
  • Anàlisis de proves.
Image

Vídeo Consulta
NO URGENT

30
  • Contacte en 48-72 hores
  • Anàlisis de proves.
Image

Vídeo Consulta
amb elecció de traumatòleg

40
  • Segons disponibilitat
  • Anàlisi de proves.