Institut traumatològic Tarragona ITT és una empresa integrada per professionals mèdics formats per a donar les solucions quirúrgiques i mèdiques més innovadores i contrastades per a les malalties de l'Aparell Locomotor i Sistema Múscul-Esquelètic.

Cirurgia de nervi perifèric

Cirurgia dels tendons

Processos degeneratius

Inestabilitats

Tractament amb Factors de creixement plaquetaris