Els ultrasons com eina pel diagnòstic i tractament de determinades malalties del aparell locomotor

Els ultrasons com eina pel diagnòstic i tractament de determinades malalties del aparell locomotor

 Els ultrasons com eina pel diagnòstic i tractament de determinades malalties del aparell locomotor.#itt #cot #traumatologia