Lesions comunes en el futbol

Les lesions més sovint trobades en aquesta pràctica esportiva són:

  • Osteopatia dinàmica de pubis
  • Tendinopatia aductores
  • Avulsiones apofisarias: cresta ilíaca anterosuperior, cresta ilíaca anteroinferior, tuberositat tibial anterior
  • Esquinç de lligament creuat anterior genoll
  • Meniscopatias
  • Lesions osteocondrales: retola, tèbia, astrágalo
  • Malaltia de Osgood Schlatter, Sever
  • Fractura per stress (tíbia, metatarsians)
  • Síndrome de cua astrágalo
  • Tendinopatía Aquilea, tibial anterior, peroneos