Pròtesi parcial de maluc

Image

En què consisteix la cirurgia de Pròtesi parcial de maluc?

Igual que la pròtesi total, es fixa al fèmur per mitjà d'un plançó, però el cap femoral (de major grandària que en el cas de les pròtesis totals) articula directament contra la pelvis.

En quines situacions està indicada?

S'empra en el tractament de fractures del fèmur, on l'acetàbul pot no estar desgastat. Habitualment es tracta d'una pròtesi amb plançó cementado, però depenent de factors com les edat o la qualitat òssia es poden col·locar amb plançó no cementado.

A més, les fractures solen donar-se en pacients que caminen poc i el no utilitzar còtila fa que la cirurgia sigui una mica menys agressiva.

Image

Vídeo consulta en 24 h, amb traumatòlegs.
Sense llargues esperes ni desplaçaments.

 Els nostres traumatòlegs resoldran al moment els seus dubtes, analitzaran les proves diagnòstiques que ens enviï i li donaran solucions al seu problema.

Image

Vídeo Consulta
URGENT

40
  • Contacte en 24 hores
  • Anàlisis de proves.
Image

Vídeo Consulta
NO URGENT

30
  • Contacte en 48-72 hores
  • Anàlisis de proves.
Image

Vídeo Consulta
amb elecció de traumatòleg

40
  • Segons disponibilitat
  • Anàlisi de proves.