Bursitis Trocantèrica

+Image

La bursitis trocantèrica és la inflamació de la bursa que rodeja al trocànter major, habitualment associada a patologia dels tendons del gluten mitjà o menor.

Les seves causes

Predomini en dones d'edats mitjanes. Sovint associat a coxartrosis, artrosi lumbar i artritis reumatoide.

Símptomes

Es manifesta com a dolor en la cara lateral de la part proximal de la cuixa, ocasionalment amb irradiació distal i que, de manera característica, dificulta la posició de decúbit lateral sobre el costat afectat.

Recomanem

 Si el tractament conservador no és eficaç (fisioteràpia, pèrdua de pes o correcció dels defectes biomecànics que poguessin causar una fricció excessiva durant la fase de suport de la marxa), es pot resoldre el quadre en moltes ocasions amb una infiltració amb corticoides i, si aquesta no fos eficaç, per mitjà de la bursectomia bé oberta o bé endoscòpica.

Vídeo consulta en 24 h, amb traumatòlegs.
Sense llargues esperes ni desplaçaments.

 Els nostres traumatòlegs resoldran al moment els seus dubtes, analitzaran les proves diagnòstiques que ens enviï i li donaran solucions al seu problema.

Image

Vídeo Consulta
URGENT

40
  • Contacte en 24 hores
  • Anàlisis de proves.
Image

Vídeo Consulta
NO URGENT

30
  • Contacte en 48-72 hores
  • Anàlisis de proves.
Image

Vídeo Consulta
amb elecció de traumatòleg

40
  • Segons disponibilitat
  • Anàlisi de proves.